بازدید از کانال نیکمهر در تلگرام
021-91035367 شماره تماس
تلگرام: @nikmehrsupport

مشتریان ما سرمایه ما هستند
تعداد کاربران فعال: 21749
تعداد ویروس قادر به شناسایی:
22241 عدد

لایسنس نود 32

خرید لایسنس نود 32


نیکمهر چه چیزی در اختیار من میگذارد؟
کدام نسخه ها فعال می شوند؟
لایسنس چند کاربره چیست؟
نیکمهر برای دفاتر و شرکت ها چه راهکاری دارد؟
لایسنس ها بعد از تغییر ویندوز قابل استفاده هستند؟
آیا فروشنده خدمات رایانه ای هستد؟ میتوانید با نیکمهر همکاری کنید.

سه ماهه

11,900تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 11,900 تومان
  2 کاربره 18,000 تومان
  3 کاربره 21,500 تومان
  4 کاربره 26,000 تومان
  5 کاربره 30,000 تومان

شش ماهه

18,500 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 18,500 تومان
  2 کاربره 27,000 تومان
  3 کاربره 33,000 تومان
  4 کاربره 39,000 تومان
  5 کاربره 45,000 تومان
به همراه هدیه

یک ساله

29,900 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 29,900 تومان
  2 کاربره 44,000 تومان
  3 کاربره 54,000 تومان
  4 کاربره 64,000 تومان
  5 کاربره 74,000 تومان
به همراه هدیه

دو ساله

45,000 تومان
  تعداد کاربر:
  تک کاربره 45,000 تومان
  2 کاربره 68,000 تومان
  3 کاربره 82,000 تومان
  4 کاربره 98,000 تومان
  5 کاربره 114,000 تومان

* لایسنس یک ساله یا دو ساله علاوه بر به صرفه بودن در قیمت دارای یک لایسنس هدیه مخصوص نسخه موبایل هم می باشند!